volgende pagina
vorige pagina
Florentijn Hofman

Kunstenaar Florentijn Hofman (1977) volgde de Christelijke Academie voor Beeldende Kunsten te Kampen (nu: ArtEZ) en deed daarna een masteropleiding aan de Kunsthochschule in Berlijn. Zijn beelden vinden vaak hun oorsprong in alledaagse voorwerpen. Het zijn readymades, door Florentijn Hofman geselecteerd omdat hij schoonheid ziet in hun vorm. Hij maakt er heldere iconische beelden van: cartooneske uitvergrotingen van de werkelijkheid die door hun grootte en materiaalgebruik vervreemden en ontregelen. Tegelijkertijd spreken ze direct aan: het is een feest van herkenning. Inflatables, raamstickers of landbouwplastic: elk materiaal acht hij geschikt om kunst van te maken. Humor, sensatie en maximale impact kenmerken zijn werk.
Kijk bijvoorbeeld naar Rubber Duck (2007), een gigantische gele badeend van 26 meter hoog, die de hele wereld rondreist. Het is een inflatable gemaakt naar het standaardmodel waarmee kinderen uit alle windstreken spelen in de badkuip. Kijkers wanen zich weer even kind. Voor hem is het publiek een essentieel deel van zijn werk. Zijn beelden in de openbare ruimte halen mensen even uit hun dagelijkse routine; ze brengen rumoer, verbazing en een glimlach en nodigen voorbijgangers uit met elkaar hierover in gesprek te raken.
Florentijn Hofman heeft ook andersoortige kunstprojecten gerealiseerd, zoals Beukelsblauw (2004-2006), waarin hij een blok afbraakwoningen tijdelijk in de schijnwerpers zette door de panden van straatniveau tot boven op het dak felblauw te schilderen. Hij nodigt in deze projecten de toeschouwer uit om dat wat schijnbaar vanzelfsprekend is, anders te bekijken.
Neendje
'Mijn Badeend-project vormde de inspiratie voor het nijntje-beeld, dat nu een 'Neendje' geworden is.'