volgende pagina
vorige pagina
Chantal Spit
Chantal Spit (1971) is beeldend kunstenaar. Ze volgde onder andere opleidingen aan de AKI Academie voor Kunst en Industrie in Enschede (nu: ArtEZ) en de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Zij schildert werken waarin de mens, vooral het kind, een hoofdrol vervult. Middels de levens van anderen probeert zij inzicht te geven in datgene wat haar beroert.
Als vertrekpunt gebruikt ze foto’s die ze in tijdschriften of online vindt en foto's die ze zelf maakt. Met onderdelen uit deze foto’s componeert zij nieuwe beelden. Deze manipulatie stelt haar in staat een nieuw en eigen verhaal te creëren, waarbij de narratieve beeldelementen uit hun context gelicht worden en geïncorporeerd in haar belevingswereld. Op deze manier wil ze aanspraak maken op de herinnering en beleving van de toeschouwer, die vervolgens weer gevoed wordt door een eigen, persoonlijk referentiekader. Zo gaat zij een verbinding met de kijker aan zonder haar belevingswereld op te dringen. De afgebeelde mensen, die vaak vanuit een afwijkend standpunt zijn weergegeven, verkeren vaak in hun eigen gedachtenwereld. Dit maakt dat haar werk veelal melancholisch overkomt.
Snippets
'Voor nijntje heb ik beeldelementen uit mijn dagelijks leven en mijn schilderijen geplukt. Het is een soort dagboek geworden. Ik hoop dat de toeschouwers mijn nijntje-beeld Snippets gaan lezen als een boek om zo met alle beeldelementen hun eigen verhaal te creëren.'